– Soroptimist kan oversettes med «det beste for kvinner», forteller Eli Prøsch fra Røros soroptimistklubb.

– Så vi jobber for det beste for kvinner og jenter.

Røros soroptimistklubb er med på å legge til rette for arrangementet Soroptimist Nordic Leadership Academy, som foregår ved Røros rehabiliteringssenter denne uka.

– Dette er lederutvikling for unge kvinner. Det går på rundgang mellom de fem nordiske landene, og i år er det norgesunionen som arrangerer det, forteller Prøsch.

Hvert land plukker ut fem kandidater

Hvert land plukker ut fem kandidater som fyller kriterier som er satt for deltakelse.

– Jeg vet ikke akkurat hvilke kriterier det er, men de ser nok på utdannelse, hvor de er i utdannelsesløpet, om de har noen mål og drømmer, kanskje, sier Prøsch.

Kvinnene må være mellom 18 og 30 år, og inntil 50 prosent av plassene skal gå til de med innvandrerbakgrunn.

– Er det viktig at det kun er kvinner?

– I denne sammenhengen er det det. Vi jobber for at utdannelse for jenter skal stå i fokus. Vi mener det på verdensbasis har mye å si for fred og fordragelighet mellom folk.

Skal gi dem mer tro på seg selv

Programmet til deltakerne er fylt med foredrag, guiding og yogatrening, forteller Prøsch.

– Det er et ganske stramt program. De begynner tidlig om morgenen og slutter sent på kvelden. Det er alle mulige slags foredragsholdere, men det er ledelse det går på først og fremst.

– Hva er hensikten med arrangementet?

– Det er at jentene skal få mest mulig grunnlag for å velge yrkesretning, få mer tro på seg selv, og bli mer sikker på hva de skal og ikke skal.

– Og bli gode ledere?

– Kanskje. Det er ikke sikkert at alle blir det og det er vel ikke det som er målet, men at de skal tørre å ta utfordringer.

Hør mer om Soroptimist Nordic Leadership Academy: