Riastvegen er stengt tirsdag mellom kl 8.00 og 15.00. Årsaken er vegarbeid mellom Riasten og Øvlingen. Det skal blant annet skiftes ut stikkrenner og da dette er ventet å ta en del tid, velger vi å stenge veien, sier Bjørg Helene Skjerdingstad fra vegstyret.