Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet gjennomføre høring av det nye forslaget til forskrift. Tiltakene vil kunne redusere utslippene med opp til 98 prosent.

Mikroplast-synder

-Gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til spredning av mikroplast i Norge. Nå vil vi stille krav for å hindre at gummigranulat spres til naturen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Gummigranulat er små svarte plastholdige kuler, vanligvis lagd av gamle bildekk, som brukes som fyllmasse. De viktigste tiltakene er at baneeierne må lage en fysisk barriere som sikrer at gummigranulatet forblir inne på banen. Det blir stilt krav til håndtering av drensvann og overvann, krav til snørydding og deponering av snø, og tiltak for å hindre at gummigranulater spres via dem som bruker banen.

Overgaangsordning

Det vil bli overgangsordninger for eksisterende baner. I høringen foreslås to alternative ordninger. Det ene forslaget er at enkelte krav får 3 og seks års overgangsordning. Det andre er at kravene trer i kraft når banene gjennomgår større rehabiliteringer.

-Jeg ønsker å finne en god overgangsløsning for eksisterende kunstgressbaner. I høringen ønsker jeg særlig innspill på overgangsordningene, sier Elvestuen.

Forskriften vil gjelde for kunstgressbaner som bruker gummigranulat. Det betyr at baner som bytter til andre, miljøvennlige fyllmaterialer blir unntatt fra regelverket. Norges Fotballforbund har beregnet at den gjennomsnittlige merkostnaden for en 11-bane vil ligge på rundt 150.000 kroner.

-Høringsfrist er 31. oktober, heter det i ei pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.