Pressemelding:

Det er grunn til å rope varsko når kommersielle aktører systematisk bruker alle triks i læreboka for å skape kunstige kommersielle behov hos skoleelevene våre. Disse aktørene utnytter ungdom og forsøker å profitere på ensomhet og sosialt press, samtidig som det som skal være en fortjent feiring etter tre år på videregående, litt satt på spissen er i ferd med å utvikle seg til et tre år langt vorspiel, sier Sandvik. Derfor tar han initiativ til en dialog med kunnskapsminister Jan Tore Sanner om hvordan vi kan forebygge uheldig kommersialisering og utgliding av den tradisjonsrike norske russefeiringen. Tall fra Ungdata viser at for mange norske ungdommer sliter med dårlig psykisk helse som følge av ensomhet, mobbing og sosial ekskludering.

- Derfor er det urovekkende å registrere en økende tendens til at russefeiringen i videregående skole er blitt en arena hvor disse negative kreftene forsterkes. Kommersialisering av russefeiringen og kjøpepress skaper sosiale skiller, sosial ekskludering og tendenser til mobbing mellom de ungdommene som har råd til å betale, og de som ikke har det, sier Sandvik.

Norske fylkeskommuner eier og drifter Norges videregående skoler. Som øverste politiske leder for en av disse eierne, Trøndelag fylkeskommune, er Sandvik bekymret over at elevene på skolene våre utsettes for et kjøpepress som skaper økende sosialt utenforskap.

De videregående skolene i Trøndelag er bevisst denne utfordringen og jobber målrettet for at alle elever skal føle seg inkludert i skole- og russefellesskapet. Våre skoler har derfor stengt døra for kommersielle aktører som vil selge russeklær og lignende effekter, russesanger og billetter til russearrangementer. Disse aktørene er ikke velkomne på skolene, men de finner dessverre andre kanaler for å nå ungdommene, så som sosiale medier og reklame.

Skoleledelsen på de videregående skolene i Trøndelag har god dialog med russen, og gjennomfører møter med russestyrene for å avklare forventninger knyttet til russetida. Flere skoler inngår også avtaler med russen om hvordan russefeiringen skal foregå, men det er vanskelig å kontrollere at enkelte samler inn store beløp for feiringen - og at enkelte også reiser på sydenturer året i forveien som et slags vorspiel.

Vi unner våre ungdommer en feiring, og har endog besluttet at vi sammen med kommunene og andre aktører ønsker å gi dem gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse for å beskytte dem i en risikofase. Det er imidlertid ingen grunn til at kommersielle selskaper skal utnytte våre ungdommer med produkter og tjenester som skaper unødvendig kjøpepress, sosiale skiller og utenforskap over år blant ungdommene. Russefeiringen bør være en arena for sosialt inkluderende feiring, ikke et treårig festprosjekt drevet fram av kommersielle selskaper på profittjakt.