Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til lokalkringkasting med 5,2 millioner kroner. Ekstrabevilgningen skal øremerkes digitalisering av lokalradio. Det er klart etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram torsdag.

I forslaget tar Kulturdepartementet til orde for å øke tilskuddsrammen for lokalkringkasting fra 13,7 millioner kroner til 19 millioner. Målet er å øke satsingen på digitaliseringstiltak i lokalradiosektoren. Dette skal bidra til å sikre fortsatt god utvikling og aktivitet for lokalkringkasterne i omstillingen som lokalradiosektoren står overfor i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet.

- Det er svært positivt at kulturministeren gjennom forslaget viser vilje til å styrke lokalradiobransjens muligheter til å delta i den digitale transformasjonen. I en krevende mediehverdag preget av uro og økt konkurranse verdsettes alle tiltak som legger til rette for at lokalradio får være tilstede på alle tilgjengelige sendeplattformer, sier daglig leder i Norsk Lokalradioforbund Pål Lomeland til lokalradio.no.

En ny tilskuddordning for lokalkringkasting ble vedtatt tidligere i år.

-Den største endringa var at halvparten av tilskuddet på 13,2 millioner kroner skulle forbeholdes digitaliseringstiltak for lokalradio. Det medførte samtidig at potten for tilskudd til drift, produksjoner og kompetansehevende tiltak ble tilsvarende redusert. Dette er svært beklagelig og viser at lokalradio, sammenlignet med lokalavisene, fortsatt har en lang veg å gå for å få likeverdige konkurransevilkår. Det sier redaktør Andreas Reitan i en kommentar.