Røros kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Brukere vil motta varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Kommunen informerer nå innbyggerne digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon.

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefales å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden.

www.varslemeg.no

Sistnevnte er et tilleggsregister som kan benyttes om man ønsker å motta varsler for en adresse man ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no. Du kan registrere så mange nummer du vil per adresse.

Mer om den nye ordninga finner du på kommunens nettsider.