I regjeringas forslag til Statsbudsjett som ble lagt fram torsdag, får finansnæringa en økning i arbeidsgiveravgifta på 5 prosent.

Det kan få store konsekvenser for flere av de lokale bankene, som i motsetning til sine større konkurrenter, fremdeles har forholdsvis mange ansatte.

Banksjef Even Kokkvold i RørosBanken sier økningen betyr 1,7 millioner kroner i ekstra arbeidsgiveravgift for banken neste år - penger som må hentes inn igjen et eller annet sted: