Formannskapet i Røros er positiv til forprosjekt om delvis bompengefinansiering av fylkesvei 30. Foto: Nils Kåre Nesvold.

Røros formannskap vedtok torsdag å gå inn for oppstart av et forprosjekt om delvis bompengefinansiering av fv 30 mellom Røros og Støren.

Dette koster de tre kommunene Midtre-Gauldal, Holtålen og Røros 250.000 kroner hver. Fylkeskommunen går inn med 750.000.

I vedtaket heter det videre at kommunestyret ber om å få framlagt en sak med endelig vedtak om bompengefinansiering etter at forprosjektet er gjennomført og nødvendige tiltaksutredninger er gjort.

- Det er viktig å få på plass et forprosjekt, og det ligger i saken at vi går for bom, sa ordfører Hans Vintervold.