Geir Jensås er 50 år og bor i Ålen. Han har lang erfaring fra ulike lederjobber, blant annet i forsvaret og i det private næringsliv. Han tiltrer stillingen 1. oktober 2015.

Røros Vekst AS (tidligere Gjøsvika Invest AS) ble etablert i 1991 og har i hovedsak ervervet og utviklet næringslokaler i Røros og Os.

Etter en omorganisering av selskapet i 2013 består konsernet av Røros Vekst AS som holdingselskap med 4 heleide datterselskaper, ett deleid datterselskap, to tilknyttede selskaper og to selskaper med mindre eierandeler. Det er historisk investert 23,9 mill kroner i datterselskaper og tilknyttede selskaper og disse selskapene forvalter i alt 13 750 m2 næringslokaler.

Røros Vekst AS har en bokført egenkapital på 20,4 mill kroner og egenkapitalandelen er 54,2%.

Konsernet er inne i en aktiv vekstperiode, ikke minst gjennom sitt engasjement i Havsjøveien Næringspark.

Etter valg i selskapets ordinære generalforsamling tirsdag består styret av Anders Rønning (styreleder), Trond Schjølberg, Hans Vintervold, Sigrid Jansen og Ingrid Brynhildsvold Svendsen. Varamedlem i styret er Britt Solli.