Siste runde med registrering av totrådvotter og gamle strikkeplagg skjedde nå på lørdag i Selbu Bygdemuseum. Bakgrunnen for registreringa er ei planlagt strikkebok som skal vise bredden i mønster på Selbuvottene. Hør intervju med kunsthåndverker Anne Bårdsgård her: