Driften av hurtigbåter i Trøndelag er nå vedtatt og dette skal driftes fra januar 2024 og til 2030. Anbudet for sjøkontrakter 2024 har en total verdi på rundt 2,4 milliarder kr eks.mva.

– Vi er svært fornøyde med at kontraktene som nå inngås på hurtigbåt er innenfor den vedtatte økonomiske rammen fra Trøndelag fylkeskommune (i 2022-kroner før drivstofføkning), og vi oppnår samlet sett både bedre regularitet, bedre kapasitet og lavere klimautslipp, sier Grete Fuglem Tennås, administrerende direktør i AtB.

Administrerende direktør i AtB Grete Fuglem Tennås Foto: AtB

AtB har gjort vedtaket etter en grundig anbudsprosess med forhandling mellom AtB og flere tilbydere.

I tillegg til å innfri kvalifikasjons- og minimumskrav som er stilt i konkurransegrunnlaget, er tilbudene evaluert på tildelingskriteriene pris 70 % og kvalitet 30 %. Fjord1 AS, Torghatten Midt AS, Norled AS, Boreal sjø AS, Lovund Skyss AS og Vidar Hop Skyssbåter AS leverte tilbud i konkurransen.

Med i avtalen følger også en betinget opsjon på 4 år ved oppnåelse av mål om kutt av CO2-utslipp og ensidig opsjon på forlengelse i inntil ett år, og ensidig opsjon på 4 år ved oppnåelse av mål om kutt av CO2-utslipp.