Årets lærling ble Daniel Skancke Wold fra Trondheim, som hadde sin læretid som rørleggerlærling ved K. Lund. Etter bestått svenneprøve, fikk han fast jobb hos samme bedrift.

Samme mann har også tidligere vist seg som en habil fagmann, han vant nemlig NM i rørleggleggerfaget for lærlinger i 2021.

GK Rør ble årets lærebedrift. De er en del av GK Norge og leverer rørtekniske installasjoner innen sanitær, varme, sprinkler, kjøl og gass i hele Trøndelag.

Bedriften har i dag 17 lærlinger.

- Bedriften tar en viktig samfunnsrolle med å gi arbeidstrening til ungdommer som trenger dette. Noe som har gitt flere mulighet til å ta utdanning innen rørleggerfaget, og dermed også bli faglærte rørleggere å få en varig tilknytning til arbeidslivet, sier Tord Lien, nestleder i Yrkesopplæringsnemnda.