– Dette er mest trolig en verdensnyhet, for vi har hatt ei drone som har gjort ei grensekryssing. Den første på norsk og svensk jord og det er vi veldig glad for at vi har fått til, sier Olin Steinsvik fra Rørosregionens Næringshage som er ansvarlig for prosjektet Green Flyway som denne flygingen er en del av.

Det er Green Flyway som har bestilt og tilrettelagt for kanskje en av Nord-Europas (kanskje Europa) første offisielle grensekryssinger med sivil drone. Landingen var klarert med det som trengtes av myndigheter, og også tollerne fra Vauldalen Tollstasjon kom for å inspisere dronen etter landing.

Pilot Marcus Örjehag fra Aviant i dialog med seksjonssjef, Bjørn Arild Sørli fra Vauldalen tollsted etter landing. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Aviant igjen

Aviant er operatører og gjennomførte selve testflygningen. De ble valgt ut med utgangspunkt i allerede etablert aktivitet på Røros og i Härjedalen/Jämtland i følge Steinsvik. Telenor var også involvert i testflygningen som samarbeidspartner, og dronene operer med SIM-kort derfra.

– Flyturen gikk kjempebra, akkurat som vi har sett på våre tester. Vi er bare glade for at resultatet ble slik som vi hadde beregnet, sier Marcus Örjehag som er testpilot fra Aviant.

Droneturen gikk fra Funäsdalen i Sverige til Vauldalen i Norge. En tur på cirka 30 kilometer som dronen brukte 22 minutter på.

Trioen fornøyd med droneturen: Olin Steinsvik, Marcus Örjehag og Martin Hulbækmo, også fra Rørosregionens Næringshage. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

Veien videre

Selv om offisielt sett Green Flyway avslutter Interregprosjektet sitt i september jobber Rørosregionens Næringshage med å få til videre aktivitet.

Testsonen er etablert så de ser på mulighetene for fortsatt testaktivitet med droner. I tillegg kommer det endringer i lovverket både på norsk og svensk side når det gjelder frakt med droner, sier Steinsvik.

– Dronefrakt er et område som vi ikke hadde tenkt på så mye før vi startet, men som følge av korona har det vært det feltet som har vært enklest å teste og som kanskje også har hatt størst utvikling, sier Steinsvik.

Hør intervjuet med Steinsvik og Örjehag her:

OM GREEN FLYWAY Green Flyway er et prosjekt som har etablert en internasjonal testarena for elfly, droner og autonome luftfartøy i luftrommet mellom Røros og Østersund.

Green Flyway eies av Östersund og Røros kommune og er en del av et Interreg-prosjekt.

Green Flyway samarbeider tett med kunnskapsrike forskningsmiljøer i Midt-Norge og Sverige. Målet er å skape standardløsninger for ladeinfrastruktur, luftromskontroll og annen felles teknologi knyttet til elektrifiseringen av luftfarten.

Green Flyway er et profesjonelt, spennende og nytenkende svar på en mer miljøvennlig luftfart. Gjennom å bruke luftrommet mellom Røros og Østersund kan vi tilby punkt til punkt-flygninger i et stabilt vinterklima.

OM AVIANT

AVIANT AS er et teknologiselskap som har utviklet en full-stack dronetjeneste som muliggjør autonom og behovsbasert transport av varer og last mellom medisinske fasiliteter og sykehus. Det har etablert test – og kommersiell aktivitet i både Norge og Sverige.