Bakgrunnen for rådene er utviklingen i smitte av det nye koronaviruset nasjonalt og internasjonalt.

– Situasjonen på Røros er nå at vi ikke har kjent lokal smittespredning. Hovedmålet for rådene som vi gir nå vil derfor være å hindre smitte som kommer utenfra. Dette vil være grunnlaget for de tiltakene som settes inn nå. Det kan komme andre og flere tiltak etter hvert som situasjonen endrer seg, sier kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Karlstad.

Røros kommune anbefaler i tillegg at innbyggerne ved deltakelse på tilsvarende arrangementer i andre kommuner, utviser forsiktighet.

Dette er rådene som gjelder inntil videre:

Arrangementer med over 500 personer involvert: Vi anbefaler å avlyse eller utsette arrangementet.

Arrangementer med mellom 100 og 500 personer involvert: Skal risikovurderes i samråd med kommuneoverlegen. Se info fra Folkehelseinstituttet her.

Arrangementer med under 100 personer involvert: Alle arrangementer som involverer tilreisende fra utenfor Midt-Norge og utenfor Norge, samt har deltakere i risikogrupper (eldre over 65 år og personer med underliggende sykdom) skal risikovurderes i samråd med kommuneoverlegen (se info over).

For andre arrangementer bør arrangør sørge for gode hygienevilkår. Les mer på FHIs nettsider om arrangementer.

Arrangement med mange tilreisende fra utenfor regionen: Disse anbefales det sterkt å avlyse.

Kulturelle arrangement i mindre skala: Med «mindre skala» menes anslagsvis under 100 personer totalt. Dette inkluderer korpsøvinger, fotballtreninger, kino/teater og lignende. Disse kan avholdes, hvis det gjøres en risikovurdering. Det må likevel understrekes til medlemmer/besøkende at personer som har vært i områder med vedvarende smitte unngår å oppsøke slik, det samme gjelder personer som har luftveissymptomer, ikke bør møte. Man bør for slike arrangement vurdere tiltak som reduserer smitte, for eksempel å droppe matservering dersom dette er planlagt.

Arrangement i sykehjem eller andre institusjoner for eldre: Anbefales avlyst. Vanlige besøk bør begrenses mest mulig.

Mindre arrangement for lokale aktører: Dette er for eksempel medlemsmøter, bursdager og lignende. Disse kan avholdes som vanlig, men alle bør være nøye med å gi personer med risiko og personer med potensiell smitte beskjed om å holde seg hjemme.

Andre råd

For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet. Reise og deltagelse for nøkkelpersonell bør vurderes av arbeidsgiver. Om det er mulig å delta på web-baserte løsninger, bør det vurderes. Ved gjennomføring av arrangementer, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass.

- Slik situasjonen er i dag, har vi få positive tilfeller Midt-Norge. Vi ønsker å unngå flere tilfeller og hindre at vi får lokal spredning av koronaviruset. Det er bakgrunnen for at vi gjør disse tiltakene nå, med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets anbefalinger, sier kommuneoverlegen.

Har du spørsmål om arrangementer?

Kontakt virksomhetsleder kultur og fritid Morten Tøndel, telefon 977 61 509 eller morten.tondel@roros.kommune.no.

SPØR: Ta kontakt med virksomhetsleder for kultur og fritid i Røros kommune, Morten Tøndel, hvis du lurer på noe om arrangementet ditt og faren for koronasmitte. Foto: Marit Langseth