Tydal kommune har bestemt at rekreasjonsløypene for snøscooter stenger som et smitteverntiltak.

- Utenbygds tilstrømming til kommunen er ikke ønsket i den situasjonen vi er i nå. Som et fritidstilbud vil løypene være åpne for Tydal sine innbyggere. Vi håper innbyggerne våre har stor selvdisiplin og følger merkede løyper og de regler som gjelder for dem, skriver Tydal kommune på nettsida si.

Tilbakebetaling av løypekort

- Er du ikke bosatt i Tydal og har løst løypeavgift som skal brukes fram i tid, vil du få refundert kjøp av kort. Ta kontakt på vår epost (tydal.grunneierlag@neafisk.no eller post@jaktogfiskeitydal.no) eller tlf 481 32 516 for refundering av løypeavgift. Dette gjelder dagskort og ukeskort.

- Allerede kjøpte årskort refunderes ikke, med mindre de har kjøpsdato etter 15.3.2020.

- Tydal kommune beklager på det sterkeste at vi ikke kan ha løypene åpen for alle tilreisende. Vi vet ikke hvor lenge løypene vil bli stengt, skriver kommunen.