Styret i Røros AP har vært kjent med utfordringene vedrørende den generelle bemanningen ved legekontoret og hva en permisjon ville bety.

- Et samlet Røros AP ønsket Hilde Fjorden som varaordfører i de månedene ordfører Isak Busch hadde permisjon, sier Jon Anders Kokkvoll.

Utgangspunktet var at Hilde Fjorden søkte 100 prosent permisjon for å være varaordfører i 40 prosent. Etter en intern drøfting på legekontoret endte det med at Hilde fortsatt jobber 50 prosent og ikke tar full permisjon som hun ønsket i utgangspunktet.

- Og det er rett som de sier, forutsetning for å ta permisjon og ta vervet var at det kom en vikar, sier Kokkvoll videre.

Kommunen har ikke lyst ut noe vikariat. Det er kun ett vikariat og to faste stillinger som er utlyst.

Dette betyr i realiteten en reduksjon på 30 prosent da Fjorden har en 80 prosent stilling i utgangspunktet, og ikke en reduksjon på 40 prosent i legeressurs som beskrevet i oppslaget. Hilde har rett til permisjon for å ivareta et viktig politisk verv.

Hør intervjuet med Jon Anders Kokkvoll her;