Trondhjems Turistforening

Alle som bidrar får navnet sitt på takke plaketten som settes opp på nyhytta.

- Vi har laget en Spleis for at det skal være enkelt å gi et beløp. Du velger selv hvor stort dette skal være. Etter at du har gitt ditt bidrag kan du gjerne dele denne Spleisen og utfordre andre turfolk til å bidra til at den nye Ramsjøhytta bygges, sier Støre Bergrem.

Det er selve hovedhytta på Ramsjøen som er helt nedslitt og har dårlig fundamentering, og må derfor erstattes med ei helt ny hytte. Ditt bidrag vil være med å sikre at vi sammen får bygd ei ny hytte med robuste, miljøvennlige og bærekraftige løsninger som skal gi grunnlag for gode turopplevelser i årene framover.

Arbeidet med nyhytta er godt i gang. Foto: Jonny Remmereit
Arbeidet med nyhytta er godt i gang. Foto: Jonny Remmereit

- Prosjektet har vært gjennom en lang prosess der vi har vektlagt å ha en god og ryddig dialog med alle aktører i området. Kommunen, reindrifta, grunneiere, verneforvaltninga og folk i Tydal har alle bidratt med innspill som har gitt gode løsninger som alle har sluttet opp om, sier Bergrem.

Det hadde derfor vært helt topp om du også vil hjelpe til med å realisere nye Ramsjøhytta, til felles glede. For å støtte kan du enkelt klikke deg inn på denne linken.