Endringene trer i kraft fra nyttår, melder NTB.

Ifølge regjeringen blir det gjort flere endringer i skattesystemet. Skatten på de høyeste inntektene økes, mens den reduseres på de laveste. Det betyr at 82 prosent av skattebetalerne få lavere eller uendret skatt neste år. De som tjener mindre enn 750.000 kroner i året skal dermed sitte igjen med mer i lønningsposen enn i dag.

Formuesskatten økes fra 0,85 prosent til 0,95 prosent. For formuer på over 20 millioner kroner , eller 40 millioner kroner for ektefeller, innføres det nå en høyere sats på totalt 1,1 prosent. Bunnfradraget økes fra 1,5 millioner kroner i 2021, til 1,7 millioner kroner.

Fagforeningsfradraget økes fra 3.850 til 5.800 kroner. Krav om pensjon fra første krone og første dag i private tjenestepensjonsordninger trer også i kraft fra 1. januar.

Det er fastsatt overgangsordninger som gir bedriftene tid fram til 30. juni med å tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene.

Strømavgiften kuttes med 8 øre per kWh i vintermånedene, mens den kuttes med 1,5 øre i perioden april-desember.

Tobakksavgiften økes med 5 prosent mer enn det som er vanlig prisjustering. For en 20-pakning med sigaretter innebærer det at avgiften økes fra 55,4 kroner til 59 kroner. For snus øker avgiften fra 85 kroner per 100 gram til 90 kroner per 100 gram.

Tax free-kvoten for reisende endres. Etter nyttår kan man ikke lenger bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.

CO2-avgiften økes. Samtidig reduseres trafikkforsikringsavgiften og veibruksavgiften for å kompensere for økte bensinpriser.

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50.000 til 25.000 kroner. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler økes fra 55 prosent til 75 prosent fra og med inntektsåret 2022. Verdsettelsen øker også for dyre primærboliger, slik at verdsettelsen blir 50 prosent for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner.

Verdsettelsen av sekundærboliger øker fra 90 til 95 prosent, mens formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 prosent.

Endring i reisefradrag: Fra og med inntektsåret 2022 erstattes dagens to satser for reisefradrag med én felles kilometersats på 1,65 kr/km.