Nav Trøndelag

Dette er en økning på 3,7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen skyldes i hovedsak koronapandemien.

I tillegg til det legemeldte kommer egenmeldt sykefravær på 1 prosent. Til sammen gikk 602 317 dagsverk tapt i Trøndelag i 3. kvartal. Etter Oslo er Trøndelag fylket med minst vekst i sykefraværet dette kvartalet.

Økning i sykdommer i luftveiene

– Sykefraværet økte i 3. kvartal også i Trøndelag, men det er langt lavere enn det var i 1. kvartal i år. Diagnoseoversikten viser at antall sykefraværstilfeller økte med 1.834 tilfeller. Det meste av økningen skyldes sykdommer i luftveiene og da i hovedsak koronapandemien, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Næring og yrker

Av næringene er det helse- og sosialtjenester som har det høyeste sykefraværet med 6,5 prosent. Sykefraværet her tilsvarer 179 505 tapte dagsverk, og utgjør 30 prosent av alt sykefravær i fylket. Deretter følger transport og lagring med et sykefravær på 5,5 prosent og forretningsmessig tjenesteyting med 5,3 prosent.

Yrkene med høyest sykefravær er salgs- og serviceyrker med et sykefravær på 6,2 prosent, etterfulgt av renholdere, hjelpearbeidere mv. og prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. med henholdsvis 5,5 og 5,4 prosent.

Store kommunale variasjoner

Det er store variasjoner i sykefraværet mellom kommunene i Trøndelag. Kommunene med lavest sykefravær er Tydal (3,6 prosent), Røyrvik (3,7 prosent) og Røros med 3,9 prosent. Høyest sykefravær har Meråker (6,7 prosent), Leka (6,6 prosent) og Høylandet med 6,2 prosent.

Sats på arbeidsmiljø - nå kommer Arbeidsmiljøportalen

I arbeidet med å få ned sykefraværet lanseres i neste uke Arbeidsmiljøportalen. Portalen skal bidra til at flere virksomheter jobber systematisk og kunnskapsbasert med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og ser verdien og effekten av å jobbe forebyggende. I portalen formidles informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene. Bak portalen står Arbeidstilsynet, STAMI, NAV og Petroleumstilsynet.