Økt bemanning ved Vauldalen tollsted har gitt resultater, viser ferske  tall.

I fjor ble det beslaglagt 377 liter brennevin,  397 liter vin, 5 885 liter øl, 32 621 sigaretter og 14,7 kg snus og røyketobakk.

- Vi har hatt økning i antall beslag og mengde på de fleste varer. Dette til tross for at vi har hatt nyrekruttering og skolering av nye tjenestemenn i tolletaten. Ved at vi har fått økt bemanningen ved Vauldalen tollsted,  kan vi utføre flere grensekontroller, sier seksjonssjef Unni Elisabeth Trondsmed ved Vauldalen tollsted.

Tolletaten har også fått blålys på tjenestebilene i Tollregion Midt-Norge fra 1. januar i år. Dette medfører at tollen kan stanse og kontrollere kjøretøy på landeveien på en mye sikrere måte og  vi blir mer synlig for andre trafikanter.

 - Starten på 2017 har også hvert fin med ca 40 gram marihuana og brukerutstyr, sier  Trondsmed.