Det skal være svært glatt og sporete på fylkesvei 30 over Rugldalen. Ifølge tips skal også det ene kjørefeltet være drevet igjen av snø på lengre strekninger.

I tillegg var jernbaneovergangen på Harborg ute av drift torsdag ettermiddag.