Det er abonnenter fra Stuggusjøen til svenskegrensen og Nessjøen, Vestover forbi Grønsjøen og sørover til Langen som rammes, forteller kundebehandler i Telia, Hans Ystanes til Nea Radio. Også Telenor sliter med internett i samme område og også i deler av Selbu. Det er grunn til å anta at lynnedslag kan være årsaken til problemene med både strøm og internett det siste døgnet. Både Telia og Telenor opplyser at det jobbes med å løse feilen og at man regner med å ha internett tilbake i drift i løpet av dagen. Leverandøren ICE er også nede i Tydal. Siste melding tilsier at det er Infonett som har feil på utstyr i Brekken og at dette også påvirker sendinger fra Henvola. Det rammer også alle tråløskundene deres i Tydal. Det er usikkert om Infonett får rettet feilen i dag.

Du kan sjekke om internett er ute i ditt område ved å følge linken under.

https://telia.no/dekningsutfall