I fylkestinget onsdag bevilget fylkestinget i Trøndelag nye midler til ulike områder i budsjettjusteringa og til disponering av fjorårets overskudd.

- Senterpartiet er glade for at samferdselsområdene bredbånd og mobil prioriteres, heter det i ei pressemelding fra fylkestingsgruppa..

Både kommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen, netteierne og innbyggerne selv gjennomfører årlig flere prosjekter med formål å øke mobildekninga i distriktene.

- Med ekstra avsatte midler sikrer vi nå dekning og trygghet for enda flere trøndere, sier SP-gruppa.

Innbyggerne i hele Trøndelag må settes i stand til å ta del i digitaliseringen av samfunnet, og Senterpartiet er glad for gjennomslag til å prioritere totalt 3 millioner kroner utover fylkesrådmannens forslag til utbygging av bredbånd og bedre mobildekning.

- Men vi vil jobbe aktivt for ytterligere bevilgninger til dette også i tida framover, sier de fire Senterparti-representantene Randi Dille, Steinar Aspli, Liv Darell og Anita Ravlo Sand.