Holtålen er en av de første kommunene i landet som kan skilte med full fiberdekning.

Elleve områder i kommunen bygges for tiden ut, tre i Haltdalen og åtte i Ålen, og planen er at til jul neste år skal utbyggingen være unnagjort og alle kunder være påkoblet fibernettet.

– Dette er stort sett områder som har hatt dårlig bredbåndtilbud tidligere, sier enhetsleder for kultur, plan og utvikling i Holtålen kommune, Olve Morken.

Holtålen er en av tre pilotkommuner når det gjelder bredbåndsutbygging i Trøndelag.

Målet med å være pilot er å bygge ut bredbånd til de resterende områdene og husstandene som i dag mangler høyhastighets bredbånd i kommunen, og om et drøyt år så skal denne jobben være unnagjort. Da vil omlag 97 prosent av kommunen ha høyhastighet fiber-bredbånd.

Prosjektet, som er kostnadsberegnet til rundt 12 millioner kroner, er et samarbeid mellom Holtålen kommune, Fylkeskommunen og Telenor.

– Oppslutningen blant innbyggerne i utbyggingsområdene ligger på 70 prosent, sier Morken og legger til at dette er svært gode tall, men kan bli enda bedre dersom flere melder seg på.

Hør intervju med Olve Moren og ordfører Jan Arild Sivertsgård her: