Røros har den største omsetningen i Trøndelag per innbygger i første halvår i år og ligger an til å innta handelstoppen i fylket for 2016.

Handelen på Røros øker mer enn handelen på Oppdal som lå på handelstoppen i Sør-Trøndelag per innbygger i mange år før Røros rykket forbi i 2013. Nå øker avstanden kraftig mellom de to reiselivskommunene, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Oppdal har større vekst i hyttebygging enn Røros,  men klarer likevel ikke å kompensere Røros sin handelsøkning på andre områder i reiselivet, skriveropp.no.

I 2015 lå Røros foran Oppdal med nesten 8000 kroner, med en gjennomsnittsomsetning på 115.085 kroner per innbygger mot Oppdals 107.875.

Første halvår 2016 øker forskjellene mellom Oppdal og Røros i forhold til samme periode i fjor, ifølge opp.no.

Røros har gjort store sprang på statistikken i flere år og lå 5000 kroner bak Oppdal i snittomsetning per innbygger i 2011. Seks år senere ligger Røros trolig 10.000 foran.