Kommunestyret i Røros vedtok torsdag kveld enstemmig at kommunen går inn med 167.000 kroner som sin andel av finansieringa av et verdensarvsenter på Røros.

I saksutredningen heter det at det er behov for å øke kapasiteten på verdensarvarbeidet i regionen.

Det forutsettes også at nabokommunene bidrar med finansiering, blant annet Holtålen med 85.000 kroner og Os med 83.000 kroner. Verdensarvrådet har budsjettert med at fylkeskommunene går inn med 720.000 kroner til prosjektet i 2017.

Verdensarvsenteret kommer trolig til å bli lagt til Smelthytta på Malmplassen.

Anne Grethe Beck Andersen (Ap) sa at hun håper det nå blir "full fres" for å utvikle dette senteret.