Høye arbeidsledighetstall bekymrer. I Tydal inviterte Tydal Arbeiderparti torsdag kveld til temadebatt om ledighetstallene.

Selbu har nå de høyeste ledighetstallene blant våre fire kommuner. I hele Sør-Trøndelag var arbeidsledigheten ved utgangen av februar på 2,9 prosent.

I Holtålen var ledigheten på 2,0 prosent, i Røros 1,8 prosent, i Selbu 2,7 prosent og i Tydal 2,2 prosent. Tydal har tradisjonelt hatt svært lave ledighetstall, men også her øker ledigheten, med to personer.

Ved utgangen av februar var 4 875 sørtrøndere uten arbeid. Ledigheten økte med 10 prosent fra samme tid i fjor og er på 2,9 prosent. Gjennomsnittet for landet er på 3,3 prosent.

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell fra Arbeiderpartiet gjestet det åpne møtet i Tydal i går kveld. Asphjell er spesielt bekymra for den økende ungdomsledigheten:

- Vi har mange oppgaver som skal utføres i Tydal, og det er viktig å sette problemet på dagsorden, sier Henning Braaten, leder i Tydal Arbeiderparti: