I kveld er det klart for et nytt kommunestyremøte i Holtålen. Og etter å ha fått avvist budsjettet hos fylkesmannen tidligere i vinter, har ordfører Jan Håvard Refsethås stor tro på at budsjettet blir vedtatt i kveld.

Også tertialrapport for 1. tertial, bosetting av flyktninger og årsmelding og regnskap fra 2014 er blant sakene som skal behandles.

Møtet begynner kl 1900 og overføres direkte på Nea Radio og på FjellTV.

Dette er årets 3. møte en betydelig reduksjon i møtefrekvensen fra tidligere - et tiltak ordføreren mener har noe for seg.