I forbindelse med klargjøring av ny transformator ved Slind  kraftverk blir det flere strømutkoblinger i løpet av dagen idag mandag 22. juni, dette pga. testing.

Ca. kl 13:00

Kort blunk på under ett minutt  på strekningen Slind - Hoem, gjelder kunder på Kleseth, Hofsengene, Engseth og Kulseth.

Ca. kl. 13:00

Utkobling i ca. 1 time for strekningen Slindelva/ Guldseth og rundt hele Sørungen + kunder på nye nettstasjonene Guldset 2 og Aftret 2.

Ca. kl. 17:00

Utkobling i ca. 1 time på strekningen Slind - Selbu og Slind - Amdal. Gjelder alle kunder på strekningen  Åsum  -Ausa og  Aftret -Amdal.

Nea Radios sender på Berg blir ute.

Neanetts sendere i Vikvarvet blir også berørt, har batteriback-up mellom ½ og 1 time.

Berørte kunder vil få sms før utkoblingene skjer.