Rådmannen i Selbu bruker kommunelovens hasteparagraf for å få innført økte betalingssatser i barnehage, SFO og kulturskole. De nye satsene skal gjelde fra 1. august og blir trolig vedtatt trolig i formannskapet i dag.

- Prosentvis økning i satsene ble vedtatt allerede i forrige kommunestyremøte, men hva det utgjør i tall for hver enkelt sats ble framlagt nå. Dette er altså ikke en ny sak der satsene økes ytterligere, kommenterer leder i hovedutvalg oppvekst, Tanja Fuglem.