TrønderBilene har posisjonert seg godt og har lykkes.

I vinter kjøpte de Røros kommune sin eierandel i Gauldal-Østerdal Buss AS, og rett før helga fusjonerte de to selskapene Gauldal-Østerdal Buss AS og TrønderBilene AS.

Det nye fusjonerte selskapet heter nå TrønderBilene AS og skal markedsføres under navnet TB.

- Dette gjør vi for å styrke vår posisjon i bussmarkedet, sier administrerende direktør i TrønderBilene AS, Vidar Kjesbu, til Nea Radio.

TrønderBilene er i ferd med å selge ut Tamnes transport til det Kjesbu kaller "lokale interessenter". Det fusjonerte selskapet vil etter dette ha omkring 600 ansatte med hovedkontor på Levanger.

Avdelingskontoret på Røros skal bestå, mens den operative ledelsen for det store anbudet selskapet vant fra sommeren 2015 vil ligge på Tynset.

- Anbudet omfatter 11 kommuner i Hedmark og Oppland og med en varighet på hele 10 år, vil det trygge arbeidsplassene i selskapet, sier Vidar Kjesbu til Nea Radio.

Med dette så er også en bussepoke i regionen over. Logoen til Gauldal Østerdal Buss blir nå etter hvert byttet ut med den nye TB-logoen.