Selbu kommune knytter seg til Visit Trondheim for destinasjonssamarbeid og flytter også ansvaret for turistinformasjon fra Selbusport'n til Selbusjøen Båtcruice.

Selbusjølen Båtcruice får 250.000 kroner i året i tre år framover, sier Per Røsseth, leder i hovedutvalg samfunnsutvikling:

Hovedutvalg samfunnsutvikling setter også av 1 million kroner til markedsføring av prosjektet "Bo i Selbu".