Vannstanden ved Selbu Camping er på et kritisk høyt nivå. Foto: Frode Langseth

Ved Selbu Camping er det allerede store problemer grunnet høy vannstand, og sjøen skal fortsette å stige de neste dagene.

Usikre prognoser i vente

Det meldes om store vannmengder og mye nedbør de kommende dagene, og Selbu kommune oppfordrer de som har løse gjenstander i nærheten av vann til å sikre disse.

Dette gjelder Selbusjøen, Nea og sideelver/ bekker til Nea.

– Prognosene er noe usikre, men det er viktig å være føre var, sier Jan Erik Marstad i Selbu kommune til Nea Radio.

Hør hele intervjuet med Jan Erik Marstad her:

– Vær varsom når du ferdes lang vann og vassdrag med høy vannføring, slår værvarslet til er det også stor fare for jordskred, opplyser Marstad videre.

Varsom.no har nå sendt ut oransje varsel.

Nedbør som kom mandag kveld og natt til tirsdag medførte at mange bekker gikk over sine bredder og det ble mye utgraving av masser.

Høy vannstand i Nea har ført til at mange rundballer har blitt ført med elva ut i Selbusjøen.

Det er satt i gang en aksjon for å prøve å få rundballene på land.

Selbusjøen har gått over sine bredder, her ved Selbu Camping. Foto: Frode Langseth