Under Trondheimskonferansen for naturmangfold 2. – 5. juli har klima- og miljøminister Ola Elvestuen invitert til et høynivåmøte med utvalgte ministre og viseministre. I et opprop – The Trondheim Call for Action – forplikter ministrene seg til å samarbeide for å levere en ambisiøs, sterk, praktisk og effektiv internasjonal avtale for naturmangfoldet.

Forpliktende avtale

- At arter forsvinner og natur bygges ned, er en like stor trussel for verden som klimaendringene. Vi må stanse ødeleggelsen av natur og få en avtale som forplikter landene og øker ambisjonene over tid. Naturen trenger sin egen "Paris-avtale", sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I oppropet heter det at ødeleggelse av natur og utryddelse av arter skjer i en hastighet man aldri har sett før. Uten en fundamental endring vil vi ikke kunne oppfylle FNs bærekraftsmål eller visjonen om naturmangfold. Hvis vi handler nå, kan vi fortsatt lykkes.

Kina 2020

- Jeg er glad for at så mange land stiller seg bak oppropet for et mer ambisiøst og forpliktende regelverk. Vi legger nå et løp for å få vedtatt et nytt regelverk under naturtoppmøtet i Kina i 2020, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Bak oppropet står ministre og viseministre fra Canada, Kina, Colombia, Costa Rica, Tyskland, Finland, Frankrike, Indonesia, Japan, Serbia, Sør-Afrika, Uganda og Storbritannia sammen med Norge.

Landene forplikter seg også til å intensivere sin egen innsats for å stoppe tapet av naturmangfold.