– Nå ser situasjonen faktisk bedre ut enn den gjorde, selv om konsekvensene av en alvorlig flom gjør seg gjeldende. Det kunne vært verre, potensialet var der, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes.

Han tror flomtoppen er nådd.

– Opplysningen vi får fra NVE tilsier det.

Men når flommen avtar, øker også faren for jordskred.

– Vi har allerede fått bekreftet flere skred langs E14. Vi vet ikke helt hva vi har i vente her, så det blir spennende å følge med i løpet av den neste tiden.

De rundt 50 evakuerte forteller om ting de aldri har sett før.

– Vi har bilder på rådhuset av flommen på 40-tallet og jeg har lurt på om dette er noe jeg kom til å få oppleve i min levetid. Det har vi nå altså gjort.

De evakuerte forteller også om et beredskapsaparat som fungerer godt.

– Men vi vet også at flere har måttet vente lenge på å få hjelp. Dette er beklagelig og skyldes stort press på nødetatene.

Han oppfordrer folk til å sikre verdier og bygninger. Han anmoder også innbyggerne i Stjørdal om å kontakte mennesker de vet er sårbare og alene.

– Utover det vil jeg at folk skal vite at vi fremdeles er i full beredskap og jobber det vi kan for å holde veier åpne i tilfelle det oppstår situasjoner som gjør at nødkjøretøy må komme fram.