Desto bedre det går med økonomien, desto mer sentralisert blir landet. Strømmen endrer seg noe i dårlige tider, men den stopper ikke opp. Selv om kommunene bruker mye penger på å stoppe utviklingen er det uklart hvor effektive tiltakene er.

Det er vanskelig å snu denne sentraliseringstrenden sier sosiolog og bygdeforsker Bjørn Egil Flø i NIBIO til Nationen

Vi har spurt han hvor samfunnet har feilet siden jentene ikke kommer tilbake til bygdene. Hør hele intervjuet her: