– Tanken er at de skal ferdigstilles i 2022. Vi har sett oss ut en tomt for disse boligene bak Gjøsvika sykehjem, som best egnet i mangel av ledige areal i nærhet av sentrum i kommunen, sier Kim Andre Nyrønning som er boligkonsulent i Røros kommune.

Prosjektet ligger ute på anbud nå med frist i mai. Erfaringene fra andre steder i landet som Sandnes viser at dette kan bli en stor suksess og gi brukerne den tryggheten de trenger for å bli integrert i samfunnet. Småhusene blir bygget på en slik måte at de er robuste og tåler hardere bruk enn det som er vanlig i utleiemarkedet.

– Småhus er små utleieboliger i robuste materialer, men likevel fremstår som et helt vanlig hjem, sier Nyrønning.

Kim Andre Nyrønning fra boligkontoret i Røros kommune. Foto: Iver Waldahl Lillegjære.

– Det er jo gjerne en brukergruppe som trenger hjelp og bistand til det å bo, å mestre dagliglivets gjøremål rett og slett. Ei gruppe som rett og slett trenger hjelp til å komme inn i samfunnet. Det er hovedformålet med disse boligene, sier han.

Plassering viktig

Husene vil være i et vanlig boligfelt med nær tilgang til butikk og kollektivtransport.

– Tanken er at med tett oppfølging fra de forskjellige tjenestene i kommunen pluss oss fra boligkontoret så skal de få en plass i samfunnet som alle oss andre. Tanken er jo også at det skal legges til rette for å skjerme dem litt også, fortsetter Nyrønning.

Pluss pluss

Tanken er at på sikt så skal det være økonomisk for kommunen å ha slike boliger samtidig som brukerne opplever å bli integrert i samfunnet sier Nyrønning.

– De tilbakemeldingene vi får fra andre kommuner er jo at ved bruk av den type materialer så er det ganske kostnadsbesparende i henhold til vedlikehold og ivaretakelse av de boenhetene, sier han.

Vil ha folkemøte

Nyrønning sier at de vil ha et møte i nær fremtid for å informere om prosjektet.

- Nabolagsmotstand kan oppstå i disse sakene som lokal motstand og negativ respons på endringer i et nabolag. Det kan også være et symptom på manglende informasjon og lite involvering i forkant av bosetting av vanskeligstilte i ordinære bomiljø, sier han.

Derfor ønsker Røros kommune i denne prosessen å invitere til et møte i Storstuggu om ikke lenge for alle som er interessert. Der ønsker de å ta opp og jobbe etter tema som; At bekymringer til naboer tas på alvor, at kommunen gir saklig informasjon på et tidlig tidspunkt, at dialog opprettes mellom nabolag og kommunen, at personvern, taushetsplikt et cetera ivaretas.

– Å legge et grunnlag for godt naboskap i en tidlig fase, er viktig for oss, sier Nyrønning videre.

Hør intervjuet med Nyrønning her: