Sammenligner søkertallene fra Trøndelag og Oslo, vil man se at det er en skjevfordeling mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring. I Trøndelag er det så godt som 50/50 fordeling på studie og yrkesfag, hvor yrkesfag faktisk ligger ørlite grann foran studie, men i Oslo er fordelingen nærmere 75/25.

Vi har snakket med ei fra ungdomsskolen og en pensjonist om hva de tenker om dette.

- Det er litt dumt at folk velger det samme, bare for at de andre velger det, og så velger de kanskje ikke det de selv egentlig ønsker, sier Linn Evjen Hoem.

Slik ser søkertallene for videregående opplæring i Oslo og Trøndelag ut. Illustrasjon: Utdanningsdirektoratet

Hun går på ungdomsskolen, men har en klar tanke om hva hun ønsker å gjøre etter det.

- Jeg har lyst til å gå bygg og anlegg, for da kan jeg bruke kroppen min litt mer i hverdagen, forteller Hoem.

Bygg og anleggsteknikk er en av 12 yrkesfaglige linjer, og er den 3. mest søkte yrkesfaglige linja i Trøndelag år, bak helse- og oppvekstfag og teknologi- og industrifag.

Oslo har omtrent 3000 flere søkere til videregående opplæring enn Trøndelag, med sine rett under 21000 søkere, men likevel har Trøndelag mer enn tre ganger så mange søkere på bygg og anleggsfag, med rett over 1500 søkere, viser Utdanningsdirektoratets statistikk.

Pensjonisten Svein ville gått et studie med masse språk. Foto: Sofie Sørum

Pensjonisten Svein tror dette blant annet handler om penger.

- Yrkesfag er ikke like godt betalt som hvis man for eksempel tar en høyere utdanning, så derfor tror jeg mange velger nettopp det.

Svein har jobbet i fiskerinæringen rundt om i verden, og forteller at dersom han skulle valgt utdanning nå, så måtte det ha blitt noe med språk.

- Jeg ville tatt et studie hvor jeg kunne lært masse språk, for jeg skulle ut i verden å jobbe.

Når det kommer til velg av utdanning har Svein med noen gode råd.

- Det er så mye å velge mellom, men du kommer til å gjøre det best i det du selv ønsker å gjøre. Ikke la deg påvirke av hva for eksempel foreldrene dine mener.

Etter et langt arbeidsliv har Svein også noen tips til den som skal ut i arbeidslivet.

- Vær blid, det er det første. Og så må du være kontaktsøkende, ikke forvent at andre tar kontakt med deg først. Du må være den som er pågående for å lykkes.