Det er dagligvaregiganten Meny Midt-Norge ved Meny Lade som nå har fått tillatelse til å levere øl sammen med andre dagligvarer du handler via matvarehandlerens nettbutikk, det vedtok formannskapet i Malvik mandag. Det er første gang en slik bevilgning gis i Malvik. Bevilgningen gjelder fram til 30.09.2020.

Gjeldende regler

I følge rådmannens innstilling skal salg og utlevering av alkohol skje i henhold til Forskrift om salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1. Overleveringen skal derfor ikke overskride tidsrommet mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 20.00, dager før søndager og helligdager, unntatt dag før Kristi himmelfartsdag klokken 08:00 – kl. 18:00, jul-, påske- og pinseaften fra klokken 08.00 og klokken 16.00.

Kvittere

Bestilling av alkoholholdig drikk kan ikke ekspederes med mindre bestillingen inneholder fullstendige opplysninger om kjøperens navn, adresse og alder. Ved utkjøring må kunden kvittere for å ha mottatt alkoholholdig drikk. Tidspunktet for utleveringen skal være påført kvitteringen. Virksomheten må følge sine egne rutiner for kontroll av legitimasjon ved hjemkjøring av alkoholholdig drikk. Ved tvil om alder, skal legitimasjon etterspørres.