Per 17. mars er 12 446 personer registrert som arbeidsledig i Trøndelag. Det er en økning på 7 525 på en uke.

10. mars var 4 921 personer registrert som helt ledig. Det tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken. En uke senere har antallet steget til 12 446 personer og 5,1 prosent av arbeidsstyrken.

Årsaken er selvsagt koronapandemien.

På landsbasis er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak 164 000 personer, eller 5,8 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med tirsdag i forrige uke har 84 000 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 128 prosent.

Arbeidsmarkedet i Trøndelag uke 12 2020

Øker mest i Trøndelag

Ledigheten øker i hele landet, men økningen den siste uken har vært størst i Trøndelag (153 prosent), Vestland og Oslo (begge 152 prosent). Økningen har vært minst i Vestfold og Telemark, med 96 prosent flere helt ledige enn for én uke siden.

– For å ha rett på dagpenger må alle registrere seg som arbeidssøker. Derfor er ledighetsstatistikken som vi nå presenterer, sterkt preget av koronautbruddet. En slik situasjon vil åpenbart prege arbeidsmarkedet i lang tid framover, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wigum.

Av de 12 466 ledige er 976 arbeidssøkere på tiltak. Det er tilnærmet samme som for ei uke siden. Antall kvinner som er helt ledig er nå 5 917 og antall menn er 6 529.

Flest ledige er det i aldersgruppen 30 til 39 år.

6 282 ledige i Trondheim

Den økte ledigheten rammer byene i særlig stor grad. I Trondheim har ledigheten økt med 186 prosent den siste uka, mens den i Stjørdal økte med 238 prosent. Det er hhv. 5,8 og 5,5 prosent av arbeidsstyrken. Mindre kommuner som Oppdal, Røros og Lierne har også en eksplosiv økning med over 250 prosent.

– Når ledigheten øker fra 2 197 til 6 282 personer i en by som Trondheim på ei uke, skjønner vi alle alvoret i denne situasjonen. Det er derfor viktig at alle som registrerer seg som arbeidssøker samtidig oppdaterer CV-en sin slik at vi kan kartlegge all tilgjengelig arbeidskraft til samfunnskritiske jobber, sier Wigum.