JURK står for juridisk rådgivning for kvinner. Ordningen er gratis og er et fulltids valgfag juss-studenter kan ta etter at de er ferdige med tredjeåret på juss-studiet. Nå er JURK på rundreise i Trøndelag for å informere om ordningen.

– Vi ser et stort udekket juridisk behov, særlig for kvinner, sier Anne Marie Sundby, en av 24 juss-studenter i JURK. Hun forteller at det gjelder innenfor de fleste områder av jussen.

– Noe vi ser mye av er graviditetsdiskriminering, noe som kan gi seg utslag i at man mister jobben eller ikke får jobben på grunn av at man er gravid. Det kan også være at forholdene ikke blir tilstrekkelig tilrettelagt på arbeidsplassen og alt dette er forbudt i henhold til diskrimineringsloven, forklarer hun.

Saken fortsetter under lydfila:

Økonomi

Et annet område hvor man ofte ser at kvinner trenger juridisk hjelp, er økonomi.

– Særlig når det kommer til oppgjør etter samlivsbrudd, sier Helle Mai Hagen.

– Det er ofte slik at menn gjerne tar seg av betaling av lån og faste utgifter, mens kvinner tar seg av det løpende, som for eksempel mat. Hun sier videre at dette ofte blir en problemstilling i samboerforhold der man ikke har skrevet samboerkontrakt.

– Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er å inngå en samboerkontrakt.

Vold

Fire av ti kvinner utsettes for en eller annen type vold.

– Det kan være alt fra fysisk vold, til psykisk vold og vi ser også et stort omfang av økonomisk vold der kvinner for eksempel ikke har tilgang til sin egen bankkonto eller Bank-ID, sier Sundby og innrømmer at hun ikke var forberedt på hvor stort omfanget av vold mot kvinner er, da hun gikk inn i arbeidet med JURK.

– Det er enorme tall og vi ser mye av dette i nesten alle områder av den jussen vi praktiserer.

JURK er å finne på stand på Dragvoll mandag og på voksenopplæringen i Trondheim tirsdag. De neste dagene skal de også til Levanger, Inderøy og Steinkjer.

Les mer om JURK her.