Pressemelding fra Røros kommune

Formannskapet i Røros gjorde torsdag 15.11.2018 følgende vedtak: Frivillighetsprisen i Røros kommune for 2018 tildeles Gunnar Berg. I statuttene for frivillighetsprisen står det at «Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Røros kommune».

Gunnar Berg har i snart 50 år arbeidet som frivillig i Røros kommune. Hans samfunnsengasjement er bredt og stort, og spenner fra idrett og kulturliv til arbeid innenfor samfunnslivet for øvrig. Hans frivillige arbeid startet i 1975 som fotballtrener på Røros. En periode var han også fotballtrener på Glåmos.

Innenfor fotballen har Gunnar hatt mange verv, og har bl.a. vært sentral innenfor yngres avdeling i fotballgruppa til Røros IL. Åsgjerdet er et sted Gunnar har lagt ned utallige timer. I lang tid var han ansvarlig for organiseringen av aktiviteten der, mange barn og unge som har møtt Gunnar på denne perlen av en skileikeplass midt i verdensarven.

Innenfor kulturlivet har også Gunnar vært en aktiv medspiller. I flere år var han hovedansvarlig for den frivillige styrken under Elden. Vinterfestspill i Bergstaden har også hatt gleden av å ha Gunnar med på laget som frivillig.

Gunnar har hatt og har et stort samfunnsengasjement. Det er vanskelig å nevne alle hans roller, men i dag er han bl.a. styreleder i Røros frivilligsentral, han leder Røros og Holtålen diabetesforening, han sitter i styret i Røros tur- og løypeforening og i Lions. I begrunnelsen for pristildelingen så trekkes det særlig fram hans allsidighet innenfor det frivillige livet på Røros.

Gunnar Berg får frivillighetsprisen for sitt brede samfunnsengasjement og sitt store bidrag innenfor kultur, idrett og organisasjonsarbeid i Røros kommune. Kommunen gratulerer han med velfortjent pris. Røros kommunes frivillighetspris består av et diplom utarbeidet av Røroskunstneren Eli Wintervold, samt 15 000 kr.