En kvinne i 50-årene, som er datter til avdøde, ble lørdag kveld pågrepet og siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand.

Politiet har innhentet ytterligere informasjon lørdag kveld og søndag og politiet har et klarere bilde av hendelsesforløpet.

– Den siktede er nå løslatt fra varetekt. Bakgrunnen for dette er at politiet vurderer at det ikke er bevisforspillelsesfare i saken, og at det dermed ikke er grunnlag for videre fengsling. Siktelsen opprettholdes, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Det vil bli foretatt obduksjon av avdøde mandag for å bringe dødsårsaken på det rene. Før obduksjonen er foretatt er det ikke grunnlag for å si noe om dødsfallet skyldes en straffbar handling eller ikke.

– Det presiseres at den siktede ikke er mistenkt for å ha forårsaket dødsfallet, og at siktelsen dreier seg om å ha unnlatt å yte nødvendig hjelp for en nærstående som var i en hjelpeløs tilstand. Det vil foretas en vurdering av om dødsfallet kan skyldes en straffbar handling etter at obduksjonen er foretatt, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Politiet ønsker ikke å gi ytterligere informasjon i saken søndag ut over at de etterforsker bredt og jobber med flere etterforskningsskritt for å klarlegge omstendighetene rundt dødsfallet.