– Det er stengt mellom Røros og Støren på grunn av store nedbørsmengder. Ny oppdatering kommer fredag 25.8 kl. 08:00, sier de i statusoppdateringen.

Dovrebanen er stengt på ubestemt tid etter at ei bru kollapset under uværet Hans.

Informasjon til reisende

SJ har følgende informasjon til reisende på Rørosbanen.

Tog 2382 med avgang Trondheim S kl. 05:37 kjører som normalt mellom Røros og Oslo S.

Det kjøres buss mellom Trondheim S og Støren som fortsetter til Tynset via Riksvei 3 for overgang til tog.

Mellom Støren og Røros kjører vi maxitaxi som fortsetter for avstigning etter Røros.

Tog 2386 med avgang Trondheim S kl. 09:22 kjører som normalt mellom Røros og Oslo S.

Det kjøres buss mellom Trondheim S og Støren som fortsetter til Tynset via Riksvei 3 for overgang til tog.

Mellom Støren og Røros kjører vi maxitaxi som fortsetter for avstigning etter Røros.

Tog 2389 med ankomst Røros 19:34 er det bestilt maxitaxi mellom Røros og Støren som fortsetter til Trondheim S for avstigning. Det er satt opp buss fra Tynset for reisende som har kommet på toget mellom Oslo S og Tynset og som skal av på stasjonene mellom Støren og Trondheim S. Denne bussen kjører via Riksvei 3.

Fra tirsdag 15. august vil togavgangen fra Trondheim S kl. 09.22 kjøres direkte til Oslo S i tillegg til avgangen kl. 05:37.

Fra Oslo S vil det gå en avgang kl. 10.02 i tillegg til avgangen kl. 14:17 som kjøres direkte til Trondheim S via Rørosbanen. Det vil si at det vil gå to direktetog mellom Trondheim og Oslo via Rørosbanen hver dag i hver retning, når den er åpen.