Kort oppsummert

  • To personer skal opp i Trøndelag tingrett for ulovlig produksjon og oppbevaring av narkotika og sprit i Holtålen.

  • Tiltalen inkluderer dyrking av 359 cannabisplanter, resulterende i 8,8 kg brukbart materiale, samt produksjon av nesten 393 liter sprit.

  • Det ble også oppdaget 1,4 kg ferdistilt cannabis og 648 cannabisplanter med produksjonspotensiale på minst 7,5 kg.

  • En av de tiltalte drev produksjonen, mens den andre kjøpte huset og utstyret som ble brukt.

  • Rettssaken starter i Trøndelag Tingrett 11. mars, med en potensiell strafferamme på over 6 år.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av våre journalister

To personer er under tiltale ved Trøndelag tingrett for overtredelse av Straffeloven § 231 og 232 - ulovlig tilvirkning og oppbevaring av narkotika i Holtålen. Tiltalen omfatter grov overtredelse.

Ifølge påtalemyndigheten dyrket tiltalte I tiden forut for 12. september 2023, frem totalt 359 cannabisplanter, som resulterte i 8,8 kg røykbart materiale.

I tillegg ble det oppdaget 1,4 kg ferdig produsert cannabis lagret på stedet, eller at tiltalte medvirket til dette.

Store mengder

Totalt ble det forsøkt å dyrke frem 648 cannabisplanter med et produksjonspotensiale på minst 7,5 kg røykbart materiale.

Dette lyktes de ikke med, da de ble pågrepet av politiet og videre produksjon ble stanset.

Den ene av de to tiltalte stod for driften, mens den andre blant annet kjøpte huset hvor produksjonen foregikk, skaffet materialer til innredning av lokalet og kjøpte utstyr til driften.

Spritproduksjon

De er også tiltalt for særlig grovt å ha foretatt tilvirkning eller omdestillering av brennevin uten tillatelse til det. Overtredelsen ansees som særlig grov fordi den har et stort omfang.

De skal ha produsert til sammen 392,75 liter sprit, eller medvirket til dette.

Saken, som har en strafferamme på fengsel i over 6 år, starter i Trøndelag Tingrett 11. mars.