I jobben med ny kommunereform så har Holtålen i lengre tid jobbet med Røros/Os som eneste alternativ til å fortsette som i dag. Dette fordi Midtre-Gauldal har vært lunken til videre utredning.

I dag skal kommunestyret i Midtre Gauldal behandle kommunereformen og det er skissert tre ulike løsninger. En av dem er en sammenslåing av Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen - altså en Gauldal Kommune.

Trønderbladet skriver i dag at de tre skisserte alternativene er i uprioritert rekkefølge ifølge styringsgruppa i Midtre Gauldal er nordover og da stopp ved grensa mellom Melhus og Trondheim, avhengig av utviklinga i Trondheim. Sørover langs E6-aksen der grensa trekkes mellom Rennebu og Oppdal. Sørøstover der grensa trekkes mellom Holtålen og Røros.