I kveld er det kommunestyremøte i Tydal. På sakskartet finner vi flere interessante saker, blant annet skal det handle om et forprosjekt til datalagringstjenester for å finne ut hva dette kan innebære for Tydal kommune.

Kommunestyremøtet starter kl 19.03 og kan høres på Nea Radio på FM og nettradio.