– Ja, det er mange henvendelser. Både fra foreldre, men spesielt fra skoler og ledere i kommunen som er bekymra for utviklinga, sier Linda Hojem, som er mobbeombud i Trøndelag.

Tallene fra årets elevundersøkelser viser at det har vært en dramatisk økning på flere skoler i Trøndelag.

Her kan du lese mer om elevundersøkelsen.

Obligatoriske undersøkelser

I Trondheim rapporter over 15 prosent av alle sjuendeklassingene om at de opplever mobbing. Det er en dobling fra forrige undersøkelse.

Elevundersøkelsen er obligatorisk for skolene å gjennomføre på 7. trinn, 10. trinn og vg. 1, men kan gjennomføres på alle trinn fra 5. trinn til og med vg. 3. Tallene vi viser til her er fra den obligatoriske undersøkelsen.

I Elevundersøkelsen blir elevene stilt tre spørsmål om mobbing:

  • Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?

  • Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene?

  • Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene?

Samtidig viser tallene at det går raskt nedover med både trivsel og motivasjon.

Dobling i henvendelser

Det er ganske komplekse saker ungdom i dag sliter med, ifølge mobbeombudet.

– Mange av de saker som kommer inn har pågått over lang tid. Utestenging og det å ikke kunne ta del i fellesskapet er noe som går igjen, sier Hojem.

– Unger som synes det er vanskelig å komme seg på skolen. Både unger og ungdommer, som kjenner at det blir for mye, og at det er vanskelig å ta del i fellesskapet.

De høye tallene fra elevundersøkelsene er noe vi må ta på alvor, mener mobbeombudet.

Når så mange sier at de er utrygge og opplever mobbing, må vi sette inn tiltak som fungerer. Linda Hojem bekrefter at det også har vært en økning i henvendelsene inn til mobbeombudet.

Henvendelsene er nær doblet siden i høst.

– Han som var mobbeombud før meg fikk i snitt to til tre henvendelser i uka. Jeg starta i januar, og nå får jeg om lag 5 henvendelser i uka i snitt, sier Hojem.

De som tar kontakt får både råd og veiledning, og noen å snakke med.

– Jeg kan gå i dialog med både barnehage og skole om de vanskelige sakene. Man må få i gang dialogen for å finne gode løsninger.

Hør intervju med Linda Hojem, mobbeombudet i Trøndelag, her: