Kontrollutvalget i Røros krever fullt innsyn ved Verket Røros.

Kontrollutvalget vedtok tirsdag at kommunestyret ber kommunens representant i generalforsamlingen i Verket AS sørge for at vedtektene til selskapet endres slik at kommunens kontrollutvalg gis mulighet til å gjennomføre selskapskontroll.

- Kommunens kontrollutvalg og revisor gis rett til å kreve de opplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre dette, heter det i vedtaket.

Kontrollutvalget har to ganger tidligere henvendt seg til Verket uten å få innsynsmulighet for å gjennomføre selskapskontroll.

Røros kommune eier aksjer for godt og vel 15 millioner kroner i Verket. Det utgjør en eierandel på 73,18 prosent. Kommunen har også eierandel gjennom eierne Røros Vekst AS (19,43 %) og Røros E- verk AS (4,86 %).

- Vi mener det er viktig at kontrollutvalget skal ha mulighet til å føre kontroll med selskaper der hvor kommunen har bundet opp mye kapital. ?Det sier John Helge Andersen i kontrollutvalget: