Arbeidsledigheten har gått kraftig ned den siste måneden og ligger nå på rundt 1,5 prosent i kommunene Røros, Holtålen, Selbu og Tydal. Ledigheten ligger langt under snittet i fylket.

Størst har nedgangen vært i Tydal med 30 prosent ned fra forrige måned. Tydal har nå sju arbeidsledige, og det tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsledigheten er lavest i Selbu med 1,4 prosent. Selbu har nå 31 arbeidsledige, og nedgangen har vært på 18 prosent.

Røros har 45 ledige. Det tilsvarer 1,5 prosent, og nedgangen er på 17 prosent fra forrige måned.

Holtålen har 15 arbeidsledige som tilsvarer 1,5 prosent. Her har nedgangen vært på 21 prosent den siste måneden.

Stor økning i utlyste stillinger i Sør-Trøndelag

Hittil i år er det lyst ut over 14 000 stillinger i Sør-Trøndelag. Det er 23 prosent flere enn på samme tid i fjor. Samtidig synker ledigheten med seks prosent for hele fylket.

Det er nå 3 933 arbeidsledige i fylket, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Legger vi til andelen arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak har vi en bruttoledighet på 2,9 prosent. Snittet for landet ligger på 2,8 prosent helt ledige, med en bruttoledighet på 3,5 prosent.

Etterspørselen etter arbeidskraft er betydelig høyere i år enn i fjor.

-  Det er økende stillingstilgang innenfor flere yrkesgrupper. Spesielt stor er økningen innen bygg og anlegg, men også innenfor industri ser vi at bedriftene etterspør langt flere i år enn i fjor. En høy etterspørsel etter arbeidskraft er gode nyheter for arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i NAV Sør-Trøndelag.

Flere får tilbud om arbeidsrettede tiltak

Sammenliknet med oktober i fjor har antallet i et arbeidsrettet tiltak økt med mer enn 90 prosent og over 1 000 arbeidssøkere er i et tiltak gjennom NAV ved utgangen av oktober. Den største prosentvise økningen er det lønnstilskudd som står for.  - Vi er positive til den økte bruken av lønnstilskudd da vi ser at tiltaket  ofte gir mulighet for varig arbeid. Arbeidssøkeren blir ansatt i bedriften og får ordinær lønn, mens bedriften får et tilskudd til lønnen. Vi vil tilby flere lønnstilskudd og andre arbeidsrettede tiltak i 2016, sier Wigum.

13 kommuner har under to prosent ledighet

Over halvparten av fylkets kommuner har en ledighet på under to prosent. Lavest ligger Osen med 0,6 prosent fulgt av Snillfjord med 0,8 prosent. Osen er også den kommunene hvor ledigheten synker mest, her er ledigheten halvert siden oktober i fjor. Også i Ørland har ledigheten gått kraftig ned, med  47 prosent færre ledige. Høyest ledighet finner vi i Rissa med en ledighet på 4,2 prosent. Selv om ledigheten fortsatt er relativt høy i kommunen, har den gått ned med 24 prosent fra i fjor. I Trondheim er det 2 471 helt ledige, som utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang fra fjoråret på 178 personer, tilsvarende syv prosent.

Justert for sesongsvingninger på arbeidsmarkedet har ledigheten i Sør-Trøndelag holdt seg stabil på 2,5 prosent de siste fem månedene.